VOICE SPLITTER

VOICE SPLITTER

 

VOICE SPLITTER

 

VOICE SPLITTER

 

Voice Splitter är en banbrytande ljudprogramvara, skräddarsydd för professionella ljudboksproducenter. Dela upp din ljudfil i mindre bitar, byt namn på dem och konvertera till mp3 - med ett klick!

Behöver du en specifik längd för dina filer? Inga bekymmer, med Voice Splitter kan du enkelt definiera ett intervall på några minuter och sekunder, så att dina utdatafiler alltid ligger inom det intervallet.


Voice Splitter is a groundbreaking audio software, custom made for professional audiobook producers.

Split your audio file in smaller chunks, rename them and convert to mp3 - with one click!

Do you need a specific length for your files? No worries, with Voice Splitter you can easily define a range in minutes and seconds, making sure your output files are always within that range.


Voice Splitter is a groundbreaking audio software, custom made for professional audiobook producers.

Split your audio file in smaller chunks, rename them and convert to mp3 - with one click!

Do you need a specific length for your files? No worries, with Voice Splitter you can easily define a range in minutes and seconds, making sure your output files are always within that range.

 

 

Voice Splitter is a groundbreaking audio software, custom made for professional audiobook producers.

Split your audio file in smaller chunks, rename them and convert to mp3 - with one click!

Do you need a specific length for your files? No worries, with Voice Splitter you can easily define a range in minutes and seconds, making sure your output files are always within that range.

Voice Splitter is a groundbreaking audio software, custom made for professional audiobook producers.

Split your audio file in smaller chunks, rename them and convert to mp3 - with one click!

Do you need a specific length for your files? No worries, with Voice Splitter you can easily define a range in minutes and seconds, making sure your output files are always within that range.

 

splitterLogo

Vill du inte klippa din fil mitt i ett ord? Inga bekymmer - Med Voice Splitter kan du dela dina bitar i tystnader, definierade av en hög och en låg tröskel i decibel och längd i sekunder.

Dina ljudfiler måste ha ett specifikt namn med kronologisk numrering på ettordnat sätt. Men med Voice Splitter får du en bred funktion för att byta namn, så att du och din klient får exakt den namngivning du behöver.

Your audio files need to have a specific name with chronologic numbering in a defined matter - hold your horses, but with Voice Splitter you get a broad renaming functionality, making sure you and your client get exactly the naming you need.
 

voicesplitterpreview

TESTA VOICESPLITTER
IDAG

TRY VOICESPLITTER TODAY

TRY VOICESPLITTER TODAY

TRY VOICESPLITTER TODAY

TRY VOICESPLITTER TODAY

Om du gillar det får hela licensen för endast 99 € Skicka ett e-postmeddelande för att få din testversion.

If you like it, get the full license for only 99€

To get your trial version, please send us an email.

 

If you like it, get the full license for only 99€

To get your trial version, please send us an email.

 

If you like it, get the full license for only 99€

To get your trial version, please send us an email.

 

If you like it, get the full license
for only 99€

To get your trial version, please
send us an email.

Voice Splitter är en Windows-baserad programvara. Om du vill ha det för MacOS, se till att köra VirtualBox. "

Voice Splitter is a Windows based software.
If you’d like it for MacOS make sure to run VirtualBox."

Voice Splitter is a Windows based software.
If you’d like it for MacOS make sure to run VirtualBox."

Voice Splitter is a Windows based software.
If you’d like it for MacOS make sure to run VirtualBox."

dcbelle_iconsLinked_in
dcbelle_iconsLinked_in copy
dcbelle_iconsLinked_in copy 2

HOW CAN WE HELP YOU?

FOR OFFERS REACH OUT

FOR OFFERS REACH OUT

We are always ready for exciting projects.

Get in touch and we will make sure to get back to you as soon as possible. 

Im always ready for exciting projects.
Get in contact and I will make sure to get back to you as soon as possible.

Im always ready for exciting projects.
Get in contact and I will make sure
to get back to you as soon as possible.

HOW TO REACH US

HOW TO REACH US

HOW TO REACH US

PHONE: +46-768 67 45 20
EMAIL: info@dcbelle.se

PHONE: +46-768 67 45 20
EMAIL: info@dcbelle.se

PHONE: +46-768 67 45 20
EMAIL: info@dcbelle.se

WHERE TO FIND US

WHERE TO FIND US

WHERE TO FIND US

WHERE TO FIND US

STUDO MALMÖ
Kalendegatan 10 D
211 35  Malmö
Sweden

STUDIO COPENHAGEN
Bredgade 21 B, 2. Sal
1260 Copenhagen
Denmark

ADRESS OFFICE:
Bergsgatan 23
122 54 Malmö
Sweden

ADRESS STUDIOS:
Lundsgade 6
2100 Copenhagen
Denmark

ADRESS OFFICE:
Bergsgatan 23
122 54 Malmö
Sweden

ADRESS STUDIOS:
Lundsgade 6
2100 Copenhagen
Denmark